Minimálbér

2018. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (azaz a minimálbér összege) a teljes munkaidő és havibér alkalmazása esetén 138.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 31.730 forint, napibér alkalmazása esetén 6.350 forint, órabér alkalmazása esetén 794 forint.

Garantált bérminimum

2018. január 1-jétől a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő és havibér alkalmazása esetén 180.500 forint, hetibér alkalmazása esetén 41.500 forint, napibér alkalmazása esetén 8.300 forint, órabér alkalmazása esetén 1038 forint.

Ahogyan azt már a korábbi években megszokhattuk, 2018-ban is a táppénz egy napi, maximálisan számfejthető bruttó összegét, a gyermekgondozási díj havi bruttó összegét, valamint a személyi kedvezmény havi szinten megállapítható összegét szintén a minimálbér befolyásolja.

Táppénz napi maximum összege

A táppénz maximum összege a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része. A táppénz 1 napi összege tehát 2018. január 1-jétől napi 9.200 forint.

Gyermekgondozási díj maximum összege

A gyermekgondozási díj maximálisan megállapítható bruttó összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. A gyermekgondozási díj havi összege 193.200 forint 2018. január 1-jétől.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvénnyel kapcsolatos változások

Szociális hozzájárulási adó mértéke

2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 százalék helyett 19,5 százalék.

Szociális hozzájárulási adókedvezmények változása

2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértékének 19,5 százalékra történő csökkentése hatással van az igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmények mértékére is. Azok a szociális hozzájárulási kedvezmények, amelyek mértéke 2017. január 1-jétől 11 százalékos volt, azokat 2018. január 1-jétől 9,75 százalékkal, amelyek 22 százalékos mértékűek voltak 2017. január 1-jétől, azokat pedig 19,5 százalékos mértékekkel kell elszámolni 2018. január 1-jétől.

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény változása

Egészségügyi hozzájárulás

2018. január 1-jétől a 22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 19,5 százalékos mértékűre csökken.

Személyi jövedelemadóról szóló törvény főbb változásai

Személyi kedvezmény

A személyi adókedvezmény legfeljebb a minimálbér 5 százaléka. 2018. január 1-jétől a személyi kedvezmény maximális összege tehát 6.900 forint.

Családi kedvezmény

2018. január 1-jétől kettő eltartott esetén havi 100.000 forint helyett 116.670 forint összegű családi kedvezmény jár kedvezményezett eltartottanként. Egy eltartott esetén havi 66.670 forint, míg három és minden további eltartott esetén havi 220.000 forint jár kedvezményezett eltartottanként továbbra is.

Mobilitási célú lakhatási támogatás változása

2018. január 1-jétől az adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás mértékei is változnak.

A lakáshoz kapcsolódóan adómentes az ugyanazon munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás havi értékéből

a foglakoztatás foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 helyett 60 százalékát,

a foglakoztatás foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 helyett 40 százalékát,

a foglakoztatás foglalkoztatás b) pont szerinti időszakát követő 12 hónapban a minimálbér 15 helyett 20 százalékát

meg nem haladó összeg, azzal, hogy az ugyanazon munkáltatóval létrejött új munkaviszony esetén az a)-c) pont szerinti időtartamot a munkaviszonyok időtartamának összeszámításával kell meghatározni.

2018. január 1-jétől már legalább heti 36 órás munkaviszony esetén nyújtható határozott és határozatlan munkaviszony esetén egyaránt ez a típusú támogatás.

Az állandó lakóhely megnevezés helyett a továbbiakban már csak a lakóhely kifejezés szerepel 2018. január 1-jétől a törvény szerinti megfogalmazásban.

2018. január 1-jétől annak a munkavállalónak nyújtható a támogatás, aki nem rendelkezett a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban, és nem rendelkezik támogatás nyújtásának időpontjában a lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával.

Megszűnik a munkáltatói adómegállapítás

A munkáltatói adómegállapítás lehetősége 2018-tól megszűnik. Az átmeneti törvényi rendelkezések arra is kitérnek, hogy a munkáltatók már a 2017-es évre vonatkozóan sem készíthetik el dolgozók adóelszámolását.

Az adózás rendjének átalakítása

2018. január 1-jével lép hatályba az általános közigazgatási rendtartási törvény (Ákr). Emellett készült két új törvény, az egyik az adózás rendjéről (Új Art.), a másik pedig az adóigazgatási rendtartásról (Air) szóló, amelyek az adóigazgatási eljárások szabályozásával kapcsolatban szintén fontos szabályokat tartalmaznak.

A kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás kikerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletéből

2018. január 1-től megszűnik a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítások adómentessége. Tehát az Szja törvény 1. számú mellékletének 6.9 pontját a jogalkotók 2018. január 1-jével hatályon kívül helyezik.

Új adómentesen adható juttatások

Bővült az adómentesen adható juttatások köre a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklete alapján. A törvény 2017. november 11-ei hatályállapotában is szerepelnek már ezek az új juttatások. Egyéb indokkal adómentes juttatások címszó alatt szerepelnek tehát a következők:

  • az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjának jogszabály alapján visszatérített összege,
  • a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendelet

a) alapján ía gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedett hallgatói hiteltartozás összege,
b) szerinti hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztéséhez a munkavállaló számára kifizetett juttatás, a munkaviszony fennállásának időtartama alatt a munkavállalót terhelő előírt kötelező diákhitel törlesztő részlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20 százalékáig terjedő összegig,

  • a nyugellátásban és egyes más ellátásban részesülő magánszemélyt kormányrendelet alapján megillető egyszeri juttatás a juttatás időpontjától függetlenül.

Egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény főbb változásai

Ingatlan bérbeadása

2018. január 1-jével kikerült az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényből az a rendelkezés, hogy az ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után az eho-fizetési felső határ összegének figyelembevételével 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást kell a biztosítási jogviszonyban megfizetnie a magánszemélynek.

Tehát ez azt jelenti, hogy 2018. január 1-jétől az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem után csakis 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadót kell majd vonni.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény főbb változásai

A kisadózót megillető ellátások és a kisadózó jövedelme

A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 90.000 forint helyett 94.400 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 150.000 forint helyett 158.400 forint 2018. január 1-jétől.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény főbb változásai

Egészségügyi szolgáltatási járulék

2018. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.320 forint, napi összege 244 forint.

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló törvény főbb változásai

KATA szerinti adózást választó egyéni vállalkozó ekho szerinti adózása

2018. január 1-jétől nem alkalmazható a közterhek ekho szerinti megfizetése abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó az adóévben a kisadózók tételes adója szerinti adózást választotta.

Kifizetőt terhelő ekho mértékének változása

2018. január 1-jétől a kifizető az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvényben meghatározott ekhoalap összege után 20 százalék helyett 19,5 százalékos mértékű ekhót fizet.

A bérprogramok feladatai

A 2018-as bérszámfejtési változások egyes elemi olyanok, melyeket a bérprogramok készítői be tudnak építeni bérprogramjukba, illetve TB-elszámolási szoftverükbe, míg vannak olyan változások is, melyek nem automatizálhatók, hanem a bérszámfejtő rendelkezésére álló több más információ által eldönthetők. Érdeklődjön a szoftverfejlesztőknél, hogy az Ön bérprogramja fel lesz-e készítve időben valamennyi  2018-as törvény- vagy szabályváltozásra.

 

Szeretné könnyen kezelni a 2018-as változásokat?

Akkor vegye igénybe az XL Bérprogram segítségét!

Írjon nekünk!

 

Üzenet:

Név: (kötelező)

Email cím: (kötelező)

Cégnév:

Telefon:

Hozzájárulok, hogy marketing célú kapcsolattartás keretében tájékoztatást nyújtsanak számomra.

 

XL Bérprogram 2018. és TB-elszámolási szoftver

XL Bérprogram 2018. és TB-elszámolási szoftver

 

Források a cikkhez:
Családi kedvezmény változása: Magyar Közlöny 2015. évi 90. számában 2015.06.24-én megjelent 2015. évi LXXXI. törvény az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról.
Minimálbér, garantált bérminimum változása: Magyar Közlöny 2016.12.15-én a 2016. évi 204. számában megjelent a Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.
Ingatlan bérbeadása, KATA szerinti adózást választó egyéni vállalkozó ekho szerinti adózása, egészségügyi szolgáltatási járulék, mobilitási célú lakhatási támogatás változása: Magyar Közlöny 2017.06.19-én a 2017. évi 93. számában megjelent 2017. évi LXXVII. törvény egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról.
Új adómentes juttatások: Magyar Közlöny 2017.11.10-én a 2017. évi 182. számában megjelent 2017. évi CXXXII. törvény egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről.
Adózás rendjének változásai: Magyar Közlöny 2017.11.22-én a 2017. évi 192. számában megjelent 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről és a 2017. évi CLI. törvény Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény.
Szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás és kifizetőt terhelő ekho mértékének változásai, munkáltatói adómegállapítás megszűnése: Magyar Közlöny 2017.11.23-án a 2017. évi 193. számában megjelent 2017. évi CLVI. törvény A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról.

 

Változások a bérszámfejtésben 2018.

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
design by Honlapdiszkont